STUDIO

 
TVORBA ARCHITEKTURY | DŘEVĚNÉ, ZDĚNÉ A BETONOVÉ TECHNOLOGIE STAVEB | EKOLOGICKÉ PROJEKTY | OBNOVITELNÉ A TRVALE UDRŽITELNÉ KONCEPTY | NÍZKOENERGETICKÉ, PASIVNÍ A NULOVÉ STANDARDY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ OBJEKTY | VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ | INTERIÉRY
 

NABÍZÍME TYTO FÁZE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

| NÁVRHY KONCEPTŮ A ZÁMĚRŮ
| ARCHITEKTONICKÉ, INVESTIČNÍ A ÚZEMNÍ STUDIE
| DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU, STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
| REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
| AUTORSKÝ DOZOR INVESTORA
| INŽENÝRSKÁ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST